Termín:
8. 8. – 18. 8. 2019
Počet dní:
11 (čt – ne)
Počet nocí:
8
Doprava:
autobusem
Strava:
polopenze
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Přírodní krásy a památky UNESCO, typický „folklór“, rozmanitost kultur, neopakovatelná atmosféra balkánských zemí, pustá skalnatá návrší i prosluněné jadranské pobřeží. Setkáme se s odlišnou kulturou a necháme se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak. Sarajevo - Mostar - Budva - Starý Bar - Skadarské jezero - Sv. Stefan - Boka Kotorská - Njeguši - NP Lovčen - Cetinje - Ulcinj - Boka Kotorská - Kotor - Perast - Gospa od Škrpjela - Dubrovník

Program zájezdu

1. den zájezduDopoledne odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY. 2. den zájezduRáno příjezd do SARAJEVA, slavné město, turecká orientální čtvrť Baščaršija, mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda, odpoledne kaňonem řeky NERETVY do města MOSTAR, starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami, jedinečná atmosféra obchůdků, kavárniček a hospůdek, slavný starý most z r. 1566. Ubytování a večeře. 3. den zájezdu Po snídani přejezd do Černé Hory, ubytování, odpolední koupání.4. den: Pobyt u moře, pozdě odpoledne společná procházka a prohlídka nedaleké BUDVY. 5. den zájezdu STARÝ BAR, přídech orientu ve městě duchů. SKADARSKÉ JEZERO, nejkrásnější balkánské jezero na černohorsko-albánském pomezí, možnost koupání, fakult. projížďka po jezeře motorovou lodí, úžasná vegetace, fish-piknik v rybí restauraci na skále. Krátká zastávka u poloostrova SV. STEFAN, večer návrat na ubytování. 6. den zájezdu Kotorskými serpentinami s množstvím panoramatických vyhlídek na celou BOKU KOTORSKOU do pohádkového horského údolí s malebnou vesnicí NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vynikajícího pršutu a sýra. Dále pokračujeme pohořím NP LOVČEN na vrchol, do mauzolea vladyky Njegoše, odkud máte celou Černou Horu jako na dlani. Poté do slavné CETINJE, města, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory (Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum), večer návrat na ubytování.7. den zájezdu Celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI, cestou zpět odpolední koupání na Veliké pláži. 8. den zájezdu Výlet do malebného mořského zálivu BOKA KOTORSKÁ, zastávka v centru této oblasti, ve starobylém městě KOTOR (UNESCO), hradby, katedrála sv. Trifuna, odpoledne fakultativně plavba lodí po Boce Kotorské kolem slavného města námořníků PERASTU, návštěva poutního kostela - muzea na ostrůvku GOSPA OD ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMULA s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně PLAVA ŠPILJA, koupání a relaxace na přírodní pláži ŽANJICE s fish-piknikem, večer návrat na ubytování.9. den zájezdu Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet do albánského městečka ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. 10. den zájezdu Odjezd trajektem přes Boku Kotorskou a busem do DUBROVNÍKU, historické centrum, fakult. výlet lodí na ostrov LOKRUM, slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání. Podvečerní atmosféra města, posezení v romantických kavárničkách, noční přejezd. 11. den zájezduNávrat v poledních hodinách do ČR.

Podnadpis

POBYT U MOŘE S VÝLETY

Podnadpis

PŘES BOSNU A HERCEGOVINU NA PLÁŽE BUDVANSKÉ RIVIÉRY

Typ ubytování

hotel***

Orientační ceny vstupného

ČERNÁ HORA a ALBÁNIENárodní parky - vstup: NP Lovćen 2 EUR NP Skadarské jezero 4 EURBudva (citadela - hradby) 3 EURCetinje - vstup do města 1 EURCetinje - dvorac (zámek) 5 EUR (studenti poloviční)Lovćen - mauzoleum Njegoše 3 EURStari Bar - prohlídka 2 EURSkadarské jezero: - (lodní výlet + oběd (skadarská ryba, salát, víno)) 14 EURKotor - vstup do města 1 EURKotor - vstup na hradby 8 EURBoka Kotorska - lodní výlet s fish-piknikem 26 EURPlavba loďkou do mořské „Modré jeskyně-Plava Špilja“ 4 EURKostel-muzeum Gospa od Škrpjela 1 EURAlbánie - Škodra 20 EURCHORVATSKODubrovník: - vstup na hradby starého města 100 KN - lodní výlet na ostrov Lokrum 60 KN - vstupy v dalších památkách 5-10 KN

Kapesné

Do Černé Hory doporučujeme min. 150 i více EUR na osobu. Na návštěvu Dubrovníku v Chorvatsku by Vám mělo stačit 150 – 200 KN na osobu (na vstupy)

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí
  • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí v okolí Budvanské riviéry
  • pobytovou taxu
  • průvodce

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj v hotelu 4200 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Boka kotorská, Cetinje, Ulcinj
Informace o slevách

Černá Hora

Černá Hora je menší nedávno vzniklý stát, který leží u Jaderského moře. Většina území je hornatá s vrcholy přesahujícími i 2 500 metrů nadmořské výšky. Pobřeží dlouhé téměř 300 km je tvořeno písčitými a oblázkovými plážemi, kouzelnými zálivy i mohutnými útesy. Malebnou krajinu dotváří vesničky, historické památky, starobylá města i moderní přímořská letoviska. Krásy Černé Hory jsou podobné těm chorvatským. Velkou výhodou je ale méně rozvinutý turistický ruch a klidnější prostředí. V Černé Hoře je také mnohem více pláží písečných a místní destinace jsou daleko lépe dostupné letecky. Pobřeží Černé Hory je velmi oblíbené pro potápění, plachtění a všechny možné vodní sporty. Přírodní podmínky země jsou velmi vzácné, méně obydlené části Balkánského poloostrova obecně zaručují pozoruhodnou faunu a flóru.


ČERNÁ HORA

Číslo zájezdu: 1178546
Černá Hora, Boka Kotorská, Černá Hora, Cetinje