EGYPT A TAJEMSTVÍ FARAONŮ

Egypt, Alexandrie, Gíza, Povodí Nilu, Alexandrie, Gíza, Sakkara

EGYPT A TAJEMSTVÍ FARAONŮ

  Egypt, Alexandrie, Gíza, Povodí Nilu, Alexandrie, Gíza, Sakkara
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Oblíbený poznávací zájezd do starověkého Egypta za poznáním země dávné historie i krásné přírody. Pyramidy, sfingy, staré chrámy a jiné archeologické památky, ale i velbloudi, pláže a Rudé moře. Navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru, Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po Nilu, mýtickou Alexandrii, monumentální chrámy v Abú Simbelu, projdeme se Núbijskou pouští a na závěr nebude chybět odpočinek u Rudého moře v letovisku Hurghada.
Poznávací zájezd do Egypta provází Ing. Jana Křížová.
Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira – Asuán – plavba po Nilu - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Abú Simbel – Núbijská poušť – Násirovo jezero - Kom Ombo – Édf - Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Hurghada

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy/Vídně s českým průvodcem do Káhiry, transfer do hotelu, nocleh.
2. den zájezdu
Dopoledne návštěva SAKKARY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho, kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího vezíra, Mererukovu mastabu. Ze Sakkary budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového komplexu v GÍZE, jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné CHEOPSOVY PYRAMIDY. Dále uvidíme známou SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové manufaktury, postup výroby papyru. Večeře, ubytování.
3. den zájezdu
Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa – maják na ostrově Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny, která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na základech jednoho z divů světa – majáku na ostrově Faros. Návštěva zahrad paláce Montazah, královské rezidence, vystavěné v 19. století po vzoru florentských paláců, ale zároveň i v maurském stylu. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.
4. den zájezdu
Egyptská metropole KÁHIRA, citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze. Po obědě průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Egyptského archeologického muzea, jedné z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě, na vlastní oči spatříme Tutanchamonovu pohřební výbavu z ryzího zlata a nahlédneme do tváře nejvýznamnějších faraónů ve sbírce královských mumií. Oběd, návštěva nejstaršího a největšího orientálním bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra. Zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného „visícího“ kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj. Večeře a noční přejezd vlakem do Asuánu.
5. den zájezdu
Snídaně ve vlaku, dopolední příjezd do ASUÁNU, nejjižnější egyptské město, brána „černé Afriky“, město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku. Ubytování na luxusní 5* lodi s plnou penzí, oběd. Odpoledne přejedeme přes velkou ASUÁNSKOU PŘEHRADU, z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera, které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Přeplujeme na OSTROV PHILAE s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari. Večer si zpříjemníme i romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka. Večeře a nocleh na lodi.
6. den zájezdu
Snídaně a v brzkých ranních hod. fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL. Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme NÚBIJSKOU POUŠTÍ a přijedeme ke břehům NÁSIROVA JEZERA. Monumentální skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou krásnou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd, plavba po Nilu a odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO, který byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a podle kterého se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje.
7. den zájezdu
Snídaně na lodi, prohlídka egyptského chrámu v EDFÚ, chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. století a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu, večeře na lodi.
8. den zájezdu
Ráno příjezd do LUXORU, prohlídka chrámů v KARNAKU, největší chrámový komplex na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Oběd, na západním břehu Nilu navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ, malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastávka u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ, obrovských soch, které kdysi bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona. Na závěr návštěva chrámu v LUXORU, tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing. Transfer egyptským venkovem k RUDÉMU MOŘI na ubytování do Hurghady, večeře a nocleh.
9. den zájezdu
Pobyt u moře
. Celodenní návštěva pouště a beduínů, v jeepech a na čtyřkolkách, beduínská show, výlet zahrnuje oběd a projížďku na velbloudech – fakultativně. Návrat na ubytování.
10. den zájezdu
Pobyt u moř
e. Celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostrova GIFTUN - fakultativně. Návrat na ubytování.
11. den zájezdu
Pobyt u moře
, oběd formou balíčku, transfer na letiště a odlet. Přílet v podvečerních hodinách.

Podnadpis

OKRUH EGYPTEM, ABÚ SIMBEL, PLAVBA HORNÍM EGYPTEM PO NILU

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO EGYPTA 2022

Typ ubytování

Hotel

Vstupní vízum

turistické vízum cca 25 $, platí se na místě na letišti

Zajímavosti

plná penze po celou dobu zájezdu
plavba lux. lodí 5* po Nilu - 3 noci
kvalitní ubytování - hotely 4*
jedinečný zájezd za poznáním Egypta

Doporučujeme
 • západní břeh Nilu a Údolí králů
 • Asuánská přehrada a Núbijská poušť
 • plavba lux. lodí 5* na 3 noci po Nilu
 • mýty opředené město Alexandrie
Doprava

letecká přeprava do Egypta a zpět, transfer na letiště a zpět, transfery klim. minibusy dle programu, 1x lůžkový vlak

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ

3x ubytování 4* hotel Káhira 1x nocleh v lůžkovém vlaku Káhira - Asuán 3x ubytování na lux. lodi***** s plavbou po Nilu 3x ubytování 4* hotel Hurghada

STRAVOVÁNÍ
10x snídaně, 10x oběd, 10x večeře
snídaně i obědy formou bufetu, večeře většinou servírované, 1x snídaně a oběd formou balíčku

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ v LE
Ceny uvedu v egyptských librách čili v egyptské měně. Za 1 egyptskou libru (LE) dostanete cca 1,50 Kč. Pečivo/chléb (0,5 kg) za 2 LE
- Velký jogurt za 3 LE
- Pizza za 15 LE
- Balená voda (1,5 l) za 1,5 LE
- Balená voda (5 l) za 5 LE
- Pivo za 5 LE
- Coca-cola, Fanta, Sprite (0,75 l) za 3 LE
- Coca-cola, Fanta, Sprite (1,5 l) za 6 LE
EGYPTSKÉ RESTAURACE
- Večeře v restauraci cca 15 LE
- Nealko nápoj – cola, sprite (0,33 l) cca 5 až 7 LE
- Bagety, sandwidche cca 4 až 9 LE
- Pizza (malá) cca 10 LE
- Pizza (velká) cca 13 LE
- McDonald menu od 20 LE
- KFC menu od 20 LE
ORIENTAČNÍ CENY VYBRANÝCH VSTUPŮ (PLATBA NA MÍSTĚ)

 • Chrám v Karnaku 200 LE
 • Chrám v Luxoru 160 LE
 • Hatšepsutin chrám 140 LE
 • Údolí králů (vstup do 3 hrobek) 240 LE
 • vláček v Údolí králů 6 LE
 • Chrám v Edfú + jízda kočárem k chrámu 225 LE
 • Chrám v Kom Ombo 140 LE
 • Chrám Philae + loďka 205 LE
 • Nedokončený obelisk 80 LE
 • Asuánská přehrada 100 LE
 • Egyptské muzem + sluchátka 230 LE
 • Káhirská citadela 150 LE
 • Alexandrijská knihovna 70 LE
 • Serapeum 80 LE
 • Katakomby Kom al-Shukafa 80 LE
 • Pyramidový komplex v Sakkaře 180 LE
 • Pyramidový komplex v Gíze 200 LE
 • Muzeum sluneční lodi 100 LE
  Celý balíček vstupného odpovídá částce 165 USD.
  Další fakult. výlety (platba na místě):
  Výlet na čtyřkolkách do pouště a jízda na velbloudech (3hod.) - 30 USD
  Núbijská vesnice - 25 USD
  Let balónem nad Luxorem a Údolím králů - 100 USD
  Vstup do nitra Cheopsovy pyramidy - 25 USD
  BAKŠIŠNÉ
  v Egyptě je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby – (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace, apod.) spropitné. Doporučujeme mít u sebe drobné dolarové bankovky (1 USD) na bakšišné (cca 40 USD).

  DOPORUČENÉ KAPESNÉ

  dle individuálního zájmu o návštěvu památek cca 170 USD na vstupné, 40 USD bakšišné, vízum a vstupní taxu + hotovost pro osobní potřebu
  MĚNA A KURZ
  1 USD (americký dolar) = 23.411 CZK (česká koruna)
  1 EGP (egyptská libra) = 1.439 CZK (česká koruna)
  1 USD (americký dolar) = 16.273 EGP (egyptská libra)
  Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 200, 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, bankovky v hodnotě 50 a 25 piastrů jsou v oběhu, nejsou však příliš používané. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů. Do Egypta je možno vyvážet jakoukoliv volně směnitelnou měnu v jakémkoliv množství. V hotelích a některých obchodech lze platit bez problémů cestovními šeky a eurošeky a rovněž platebními kartami. To ale neplatí na tržištích ani na výletních lodích po Nilu, kde se platí výhradně hotovými penězi. Peníze lze měnit v hotelích, směnárnách nebo v bankách bez poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:30 do 14:00 hodin.
  DOLARY, NEBO EURA?
  Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary.

Základní cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha (Vídeň) - Káhira (Hurghada) a zpět (v případě letu z/do Vídně CK zajistí transfery z/do ČR),
 • letištní taxy a poplatky,
 • transfery z/na hotel,
 • dopravu klim. busem v průběhu programu,
 • 10x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Luxoru, 3x ubytování v hotelu**** v Káhiře, 3x ubytování v hotelu**** v Hurghadě s all inclusive, 3x ubytování na lux. lodi***** s plavbou po Nilu),
 • 10x snídani,
 • 10x oběd (z toho 1x formou balíčku),
 • 10x večeři,
 • místní průvodce,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • fakultativní výlety a vstupné (cca 115 $),
 • spropitné, fakult. služby ,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 5400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • představení Světlo a zvuk v Káhiře 1100 Kč,
 • výlet do Abú Simbelu 2290 Kč,
 • ostrov Giftun 1100 Kč,
 • výlet do pouště za beduíny 1590 Kč,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Alexandrie, Asuán, Gíza, Káhira, Sakkara

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 028 895
dnes zavřeno

Egypt

Na obou březích druhé nejdelší řeky naší planety Nilu se nachází starobylý pouštní stát Egypt. Je jednou z kolébek starověké civilizace a odkazy starých kultur můžete na mnoha místech obdivovat dodnes. Pyramidy, chrámy, sfinga, hrobky a naleziště jsou tradiční cíle turistů. Jednotlivé hotelové komplexy jsou rozesety hlavně podél pobřeží Rudého moře, nejvíce v letoviscích Hurghada, Marsa Alam a Sharm El Sheikh. Do Egypta se můžete vydat díky horkému podnebí po celý rok.

Egypt si užijí vyznavači odpočinku u bazénu nebo koupání v moři. Rudé moře je také rájem potápěčů a milovníků šnorchlování. Podmořský život je bohatý. Pobyt v zemi faraonů si můžete zpříjemnit mnoha výlety za starověkými památkami. Na výlety je vhodný zimní půlrok, v létě je na cestování poměrně horko. Většina hotelů poskytuje všechny důležité služby a stravování formou all inclusive.

Nezávazná objednávka

EGYPT A TAJEMSTVÍ FARAONŮ
  Egypt, Alexandrie, Gíza, Povodí Nilu, Alexandrie, Gíza, Sakkara

Cena
38 490 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 028 895

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
38 490 Kč
příplatek za Světlo a zvuk v Káhiře - osoba
0
1 100 Kč
příplatek za výlet do Abú Simbelu
0
2 290 Kč
příplatek za ostrov Giftun
0
1 100 Kč
příplatek za výlet do pouště za beduíny
0
1 590 Kč
příplatek za výlet do Abú Simbelu - osoba
0
2 290 Kč
příplatek za výlet do pouště za beduíny - osoba
0
1 590 Kč
příplatek za ostrov Giftun - osoba
0
1 100 Kč
příplatek za představení Světlo a zvuk v Káhiře - osoba
0
1 100 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
5 400 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
1 397 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
979 Kč
samostatné pojištění Storno plus Generali - za osobu
0
160 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování na letišti Praha - 11 dní
0
190 Kč