FRANCIE - BRETAŇ - KOUZELNÁ A TAJEMNÁ

Francie, Bretaň, Pays de la Loire, údolí Loiry, Carnac, Nantes, Quiberon, Vannes

FRANCIE - BRETAŇ - KOUZELNÁ A TAJEMNÁ

  Francie, Bretaň, Pays de la Loire, údolí Loiry, Carnac, Nantes, Quiberon, Vannes
Původní cena
12 490 Kč/os

Cena
11 491 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 038 206
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších koutů celé Evropy, opojnou směs útesů a venkovské krajiny, pirátských přístavů, kraj protkaný legendami o potopených městech, meči Excalibru a artušovských lesích. Navštívíme pravěké megality, historická města, skalnaté poloostrovy a vlnami bičované pobřeží. Pocítíme lehké zachvění u tajuplných menhirů, opředených dávnými pověstmi keltských druidů. Bretaň je tu, aby nás okouzlila!
Nantes - Vannes - Carnac - Quiberon - Concarneau - Ville Close - Quimper - Locronan - Pointe de Pen-Hir - Côte de Granit Rose – Tréguier – ostrov Île de Bréhat - Côte D´Emeraude - Cap Fréhel - St. Malo - Mont-St-Michel

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v odpoledních hodinách z ČR (cca 18:00 hod. překročení hranic ČR).
2. den zájezdu
V dopoledních hodinách příjezd do Nantes, vstupní brány Bretaně. Krátká prohlídka městečka NANTES, historické centrum, náměstí Place St-Croix, katedrála sv. Petra a Pavla, exteriér zámku. Odpoledne VANNES, brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre. Ubytování v centru města Vannes, individuální volno, večerní město.
3. den zájezdu
Tajuplný CARNAC a jeho megalitická pole se třemi tisíci menhiry v kamenných řadách. Cesta nad rozervanými útesy CÔTE SAUVAGE až na nejjižnější část poloostrova QUIBERON. Krátkou zastávku budeme moci využít ke koupání, posezení u kávy nebo procházce podél pobřeží. Pokračujeme do rybářského přístavu CONCARNEAU a do opevněného starého města ze 14. stol. VILLE CLOSE, v jehož uličkách nás omámí vůně tradičních bretaňských pokrmů a z hradeb jsou krásné výhledy do okolí. Odjezd na ubytování do QUIMPER, prohlídka města s typickou bretaňskou atmosférou, hrázděnými domy, keramikou fajáns a gotickou katedrálou.
4. den zájezdu
Dopoledne středověká atmosféra LOCRONANU, který svou podobu od pol. 18. stol. příliš, starosvětské prostředí, žulové domy, populární mezi filmaři - mj. se zde natáčel film „Tři mušketýři“ nebo „Tess“ R. Polanského. Odjedeme do nejzápadnějšího bretaňského regionu Finistere (Konec země) k POINTE DE PEN-HIR, nejkrásnější mys v oblasti Crozonského poloostrova. Projedeme Národním parkem D?ARMORIQUE, legendami opředená krajina o králi Artušovi. Vstoupíme do typické bretaňské stavby - farního dvora GUIMILIAU a pokračujeme na ubytování do hotelu na pobřeží růžové žuly CÔTE DE GRANIT ROSE. Pokud nám bude přát počasí a bude příliv, můžeme se krátce vykoupat, v případě odlivu uvidíme o to více bizarních tvarů růžové žuly.
5. den zájezdu
Ráno krátce navštívíme trhové městečko TRÉGUIER, ležící uprostřed masívu z růžové žuly s úžasnou katedrálou Saint Tugdual. Lodní výlet na nedaleký a jedinečný OSTROV ÎLE DE BRÉHAT, dlouhý pouhých 3,5 km, jedna velká zahrada (hortenzie, mimózy, oleandry), oáza klidu, rozeklané atoly a útesy, kaple sv. Michala. Opustíme pobřeží západní Bretaně a pokračujeme na CÔTE D´EMERAUDE k nejkrásnějšímu mysu CAP FRÉHEL se strmými útesy padajícími do mořského přílivu. Odjezd na ubytování do ST. MALO, první seznámení s městem, prohlídka typicky bretaňského města, které k této oblasti neodmyslitelně patří. „Korzárské“ město je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v Bretani, v 17. a 18. stol. klíčový francouzský přístav. Prohlídka starého dlážděného města, katedrála St. Vincent.
6. den zájezdu
Dokončení prohlídky ST. MALO, hrad se strážními věžemi – strhující pohledy na moře a pobřeží, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, individuální volno ve městě, koupání. Pro zájemce možnost zajištění celodenního fakult. výletu místním busem k opatství MONT-ST-MICHEL, gotickému klášteru tyčícímu se ve stejnojmenném zálivu na ostrůvku. Návrat do St. Malo v pozdních odpoledních hodinách. Odjezd do ČR.
7. den zájezdu
Návrat v dopoledních hodinách (přejezd hranic ČR v cca 09:00 hod.).

Podnadpis

ZEMĚ LEGEND A NEDOTČENÉ PŘÍRODY

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ 2022

Typ ubytování

hotel

Zajímavosti
Na co se můžete těšit

tajuplný Carnac a kamenné menhiry
kouzelný poloostrov Quiberon
čistá příroda ostrova Ile de Bréhat
nejpůsobivější mys Bretaně Cap Fréhel

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
4x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r. 2020
- Nantes – turistický vláček (okruh 45min) 7 €, děti 3-11 let 4 €, skupinové vstupné nad 20 os. 5,50 €

- Plavba na ostrov Ile de Bréhat a zpět cca 12,70 € - Fakultativní výlet k Mont Saint Michel za příplatek 600 Kč zahrnuje pouze dopravu, vstupné Mont Saint Michel 10 € skupina 8 € - Maják Cap Fréhel cca 2 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Dle individuálního zájmu doporučujeme cca 100 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
- Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
- Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu).

MĚNA A KURZ EURO (značení €)

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 4x ubytování v hotelu ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 4x snídani,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk.pokoj 3700 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • fakult. výlet Mont St Michel 600 Kč (nutná rezervace v CK, min. počet účastníků 25 osob),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí,
 • Připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Carnac, Nantes, Quiberon, Vannes

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 038 206
dnes 12–18 h

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.

Nezávazná objednávka

FRANCIE - BRETAŇ - KOUZELNÁ A TAJEMNÁ
  Francie, Bretaň, Pays de la Loire, údolí Loiry, Carnac, Nantes, Quiberon, Vannes

Původní cena
12 490 Kč/os

Cena
11 491 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 038 206

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
11 491 Kč
příplatek za fakultativní výlet
0
600 Kč
příplatek za fakultativní výlet Mont St Michel (nutná rezervace v CK, min. počet účastníků 25 osob) - osoba
0
600 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
3 700 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
525 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
406 Kč