FRANCIE - KOUZELNÉ ALSASKO

Francie, Alsasko, Grand Est, Colmar, Riquewihr

FRANCIE - KOUZELNÉ ALSASKO

  Francie, Alsasko, Grand Est, Colmar, Riquewihr
Původní cena
7 190 Kč/os

Cena
6 615 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 032 434
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Nejlepší bílá vína ve Francii, Alsaská vinná stezka 170 km, krásné výhledy na vinice i okolí, hrázděné barevné domy ozdobené květinami, místní kuchyně, sýry. Kraj, který v sobě spojuje to nejlepší z Německa i Francie - německou preciznost a smysl pro řád, pořádek, francouzský šarm a ležérnost. Během putování po Alsasku se ocitneme doslova jako v pohádce, ať už se jedná o Colmar, Riquewihr, Eguishem, Štrasburk se svojí čtvrtí Le Petite - Malá Francie a mnoho dalších zajímavých míst.
Štrasburk – Alsaská vinná stezka – Obernai – Château du Haut-Koenigsbourg – Eguishem – Lapoutroie – Kaysersberg – Riquewihr – Colmar

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách (cca 8:00 hod. překročení hranic z ČR). Odpoledne příjezd do ŠTRASBURKU. Prohlídku začneme návštěvou nejmalebnější části města, tzv. Malou Francií, tedy La Petite France s Vaubanovou přehradou s panoramatickým výhledem a krytými mosty zvané Ponts-Couverts. Tato barevná část Štrasburku s hrázděnými zdobenými domy, spletí romantických uliček podél řeky Ill, vodních kanálů je doslova kouzelná. Den zakončíme vyhlídkovou plavbou po řece Ill k evropským institucím. Odjezd na ubytování.
2. den zájezdu
Dokončení prohlídky ŠTRASBURKU. Za dřívějšími hradbami procházka přes Neustadt, čtvrť byla postavena v době, kdy bylo město součástí říše a odlišuje se tak od vlastního centra a patří, stejně jako vnitřní město na seznam světového dědictví UNESCO. Následuje pomyslný střed města, gotická katedrála Notre-Dame, honosný Palais Rohan, jenž je přirovnáván k Versailles. Nevynecháme ani tzv. Carré d´Or, Zlatý čtverec, bývalou čtvrt zlatníků s malými zdobenými uličkami obchodníků, typických winstub, pekařství aj. se specifickou téměř venkovskou atmosférou. Odpoledne se vydáme po ALSASKÉ VINNÉ STEZCE, podél které se rozprostírá jedna malebnější obec než druhá. Zastávka ve vesničce OBERNAI na úpatí masívu Vosges s bohatými renesančními domy z části ještě hrázděnými a zachovalým opevněním, socha sv. Odily. MONT SAINTE ODILLE, hora sv. Odily patří k nejvýznamnějšímu poutnímu místu Alsaska a druhému emblematickému duchovnímu místu hned po katedrále ve Štrasburku. Na závěr majestátní hrad CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG, mezi jehož majitele patřili např. Habsburkové. Hrad z červeného pískovce se tyčí ve výšce 800m již více než 800 let a při dobré viditelnosti se dá dohlédnout až do Alp. Odjezd na ubytování do oblasti Colmaru.
3. den zájezdu
EGUISHEM, oblíbená vesnice Francouzů v r. 2013 s pověstí nejlepších vín Francie. Hrázděné domy s květinami, tři donjony bývalého hradu a renesanční fontány nám zpříjemní posezení. Poté se seznámíme s výrobou sýrů a pálenek v nedaleké obci LAPOUTROIE spojené s ochutnávkou. Exkurze do tzv. Sýrárny, kde se vyrábí nejslavnější alsaský sýr Munster a následně se přesuneme do Muzea likérů a pálenek. Městečko KAYSERSBERG, obklopené dvěma pohořími s vypínající se romantickou ruinou hradu. V centru se nachází např. renesanční radnice či vzácný kostel sv. Kříže. Pitoreskní vesnička RIQUEWIHR přezdívána „perla alsaských vinic“ s označením nejkrásnější vesnice Francie. Nejvyšší hrázděný dům v Alsasku, zbytky městských bran a opevnění, okolní vinice, a jeden dům pohádkovější než druhý si nás zcela získají. V obou posledně jmenovaných obcích najdeme i restaurace s Michelinskou hvězdou. Na závěr dne ochutnávka vína v jednom z místních vinných sklepů a fakult. možnost stylové večeře v tradiční winstub restauraci. Návrat na ubytování.
4. den zájezdu
COLMAR, navštívíme historické centrum rodiště Bartholdiho, autora Sochy svobody. Hrázděné renesanční domy, z nichž za nejkrásnější je považován dům bohatého kloboučníka, Maison Pfister, církevní stavby, gotický Collégiale Saint-Martin, protestantský chrám Saint-Matthieu, bývalý kostel dominikánů, dnes muzeum Unterlinden. Přes budovu bývalé celnice dojdeme do nejmalebnější čtvrti Colmaru, Petite Venise – Malé Benátky, s kanály, můstky s květinami. Odjezd v brzkých odpoledních hodinách, příjezd do ČR do půlnoci (přejezd hranic cca 22:00 hod.).

Podnadpis

ŠTRASBURK A VINNÁ STEZKA

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO FRANCIE, DOVOLENÁ ALSASKO 2022

Typ ubytování

hotel

Zajímavosti

Colmar – ikonická čtvrť „Malé Benátky“. Tento název pravděpodobně vychází z původní linie domů na obou stranách kanálu řeky Lauch. Čtvrť začíná za bývalým celním domem – Koifhus, nejstarší veřejnou budovou v Colmaru, pokračuje idylickou rybí čtvrtí Quai de la Poissonnerie, kde vás určitě chytne fotografické šílenství barevných hrázděných domů a mostů Turenne a Saint-Pierre. Dopřejte si i příjemný a zajímavý výlet lodí v „Malých Benátkách“ stojí to za to! Uvidíte a objevíte Colmar i z jiného úhlu.
Colmar je i ráj pro gurmány – munsterské sýry nakupte v Saint-Nikolas (budou vakuově zabalené), Maison alsacienne de biscuiterie je dobrou adresou k nákupu Bredele (malých alsaských sušenek). Slyšeli jste o Alsaské Nutelle Proslulý Nut'Alsace najdete v obchodě výrobce čokolády Jacquese Bockela. Je téměř nemožné navštívit Colmar a neochutnat Kouglof a z Pâtisserie Richon je podle nás nejlepší, velmi chutný a s rozinkami namočenými v rumu.

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY PLÁNOVANÝCH SPOLEČNÝCH VSTUPŮ z r.2020

Štrasburk - vyhlídková plavba po řece Ill cca 13,50 € (Štrasburk a evropské instituce) - nutno dohlásit v předstihu Château du Haut-Koenigsbourg 9 €, 6-17 let 5 €, skupinové 7€ Lapoutroie – likérka 2 € (v ceně jedna lahvička likéru) Lapoutroie – muzeum sýru s ochutnávkou cca  3 € (v ceně 1dcl vína) Návštěva vinného sklípku s ochutnávkou a výkladem cca 5 € (při nákupu vstup odečten!) Colmar – projížďka bárkou po kanálu (cca 20min) 7 €
 

ORIENTAČNÍ CENY OSTATNÍCH VSTUPŮ z r.2020

Katedrála Štrasburk – orloj 3 € (skupina 2€) Štrasburk - Alsaské muzeum/Archeologické muzeum/ Muzeum dekorativního umění/ Muzeum výtvarného, umění/ Historické muzeum – všechna 6,50 €, snížené 3.50 € - studenti do 25let, nad 60let, studenti s mezinárodní kartou Colmar - Muzeum Bartholdiho Colmar 6,50 €, děti 12-17 let 5 €, do 11 let zdarma Muzeum Unterlinden (výtvarné umění 15-18.stol. včetně Isenheimského oltáře) 13€, senioři nad 65 let a skupinové 11 €, děti 12-17 let a studenti do 30 let 8 €
UPOZORNĚNÍ - Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
- Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu).
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 80 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

 

MĚNA A KURZ

EURO (značení €)

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, ochutnávky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu
 • připojištění Covid-19

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Colmar, Riquewihr

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 032 434
dnes 12–18 h

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.

Nezávazná objednávka

FRANCIE - KOUZELNÉ ALSASKO
  Francie, Alsasko, Grand Est, Colmar, Riquewihr

Původní cena
7 190 Kč/os

Cena
6 615 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 032 434

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
6 615 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
2 400 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
300 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
232 Kč