Termín:
28. 8. – 6. 9. 2020
Počet dní:
10 (pá – ne)
Počet nocí:
7
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Původní cena:
14 490  Kč
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Francouzská Riviéra nám nabídne kouzelný mix velkoleposti a půvabu spolu s architektonickými památkami, počínaje secesní promenade des Anglais a konče románskými chrámy a středověkými vesničkami v kopcích. Ubytujeme se v městečku Villeneuve-Loubet, kterému dominuje středověký hrad a krásný Záliv Andělů. Navštívíme Cannes, prohlédneme si hlavní město Azurového pobřeží Nice, středomořské Antibes, francouzské „Benátky“ Port Grimaud, malebné vesnice a městečka na kopcích, bohatá tržiště, budeme obdivovat barvy domů se štukovými omítkami, bludiště těsných středověkých uliček a schodišť. Zábavu si užijeme v místním vyhlášeném Marinelandu nebo aquaparku a vykoupeme se na světoznámých plážích. Objevíme to nejlepší z tohoto bonvivánského regionu. Zájezd provází Ing. Jiří Choun. Villeneuve-Loubet – Grasse – Antibes – Cannes – Nice – Ramatuelle – St. Tropez – Port Grimaud – Villefranche-sur-Mer – Éze – St-Paul-de-Vence – Monaco – Monte Carlo

Program zájezdu

1. den zájezdu V podvečerních hodinách odjezd (v cca 21:00 hod. hranice ČR) do Francie. 2. den zájezdu Kolem poledne příjezd na Francouzskou riviéru do VILLENEUVE-LOUBET s krásnou pláží a okolím, které nabízí řadu možností pro výlety i turistické túry, ubytování dle možnosti hotelu, individuální volno, odpočinek a první seznámení se Zátokou andělů (Baie des Anges).3. den zájezdu Snídaně a dopoledne pobyt u moře. Kolem poledne odjedeme k návštěvě zábavního parku MARINELAND, cvičení delfíni, kosatky, tučňáci i tuleni. Možnost individuálního odjezdu z parku k hotelu místní dopravou a pobyt u moře.4. den zájezdu Výlet za turistickými magnety Francouzské Riviéry. Návštěva městečka parfémů GRASSE, které je již od 18. stol. centrem světové kosmetiky. Exkurze do historické výrobny parfémů a mýdel Fragonard s možností nákupu. Grasse patří už po staletí k nejdůležitějším střediskům parfémového průmyslu. V oblasti se ve velkém pěstuje růže, levandule, jasmín, mimóza, citroník, právě pro jeho zásobování. Pokračujeme do starého města ANTIBES s dlážděnými ulicemi plnými květin, Château Grimaldi z 16. stol. Zde po 2. svět. válce získal Picasso ateliér a z vděčnosti daroval městu své malby, kresby a keramiku z této doby, možnost návštěvy Musée Picasso. Podvečerní CANNES, elegantní a nonšalantní, luxusní restaurace, jachty o rozměrech zaoceánských plavidel, procházka po světovém letovisku, boulevard Croisette, filmový palác.5. den zájezdu Dopoledne návštěva NICE, procházka městem, Anglická promenáda, zámecký vrch, aj. návrat busem do hotelu, pobyt u moře. Pro zájemce je prohlídka města prodloužena o uličky čtvrti Vieux Nice (stará Nice), náměstí Garibaldi, exkluzivní čtvrt Cimiez s výhledy. Poté společný návrat k hotelu místní dopravou (v ceně zájezdu). 6. den zájezdu Poloostrov St. Tropez s rozlehlými vinicemi. Okouzlující vesnice RAMATUELLE s labyrintem úzkých uliček obehnaných zdí a hrobem Gérarda Philipa, ochutnávka místních vín Côtes de Provence. Koupání na krásných písečných plážích u St. Tropez a prohlídka starosvětsky krásného města ST-TROPEZ naproti pahorkům Massif des Maures, Staré město, četnická stanice a výhledy od pevnosti na celý záliv. Nejkrásnější pohledy na St-Tropez si budeme užívat při plavbě lodí do francouzských „Benátek“, městečka PORT-GRIMAUD, vystavěného na kanálech - kotvící jachty, půvabné osobité domky. 7. den zájezdu Výlet do nejúchvatnějších městeček na kopcích. Přes krásně položené VILLEFRANCHE-SUR-MER, krátká prohlídka, barvité a živé nábřeží, idylický přístav, kaple sv. Petra, dojedeme do prvního městečka na kopci, romantického ÉZE vysoko nad Středozemním mořem, prohlídka, úzké uličky, květinami obsypané domy, zříceniny hradu, botanická zahrada Jardin Exotique se strhujícím výhledem. Pokračujeme do vnitrozemí k prohlídce druhého městečka na kopci, slavného ST-PAUL-DE-VENCE, bývalá francouzská pevnost u hranic se Savojskem, výhledy z hradeb, původní uličky, středověké budovy, památky historického jádra, hrob slavného umělce Marca Chagalla. Návrat na hotel, pobyt u moře. 8. den zájezdu Pobyt u moře, variantně návštěva místního Aquaparku. 9. den zájezdu Po brzké snídani se s Francií se rozloučíme v Monackém knížectví, staré město MONACO, přístavní čtvrť Condamine a moderní MONTE CARLO. Navštívíme známé Oceánografické muzeum, katedrálu s hrobkami monackých knížat, Knížecí palác i kasino v Monte Carlu. Procházka k pláži Larvotto, naposledy vychutnáme koupání v azurově modré vodě a odjedeme domů. 10. den zájezdu Předpokládaný návrat do republiky v poledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 11:00 hod.).

Podnadpis

POBYT V ZÁTOCE ANDĚLŮ S VÝLETY

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Marineland dospělý 39,90 € (skupina od 20 osob 28-32 € )Aquapark (Aquasplash) dospělý 29 € Grasse - parfumérie zdarma jezero St. Croix - šlapadlo pro 4 osoby 25 €/hod.jezero St. Croix - kanoe pro 2 osoby 15 €/hod.Cap Ferrat - vlak 10,20 €, děti 7 €Cap Ferrat - vstupné villa Rothschild 13,50 € (skupiny 10,50 €)St. Paul de Vence - bus 3 €/os.Ramatuelle – ochutnávka vína zdarma St. Tropez - filmové muzeum ve Strážnici 4€ Cannes - loď na ostrov St. Margueritte 14 € Cannes - loď na ostrov St. Honnorat 16,50 € Monaco - Oceánografické muzeum 16 € Monaco - Knížecí palác 8 € (skupiny 6 € ) Monaco - Akvárium 18€ Monaco - Knížecí palác + Akvárium 18 € Villeneuve Loubet - Cannes, cesta vlakem tam i zpět 7,80 € Monte Carlo - Casino 10 € (nutné mít společenský oděv + kožené boty)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 120 €

Zajímavosti
Doporučujeme

středověké uličky St-Paul-de-Vencevýhledy na St-Tropeznákup parfémů v Grasseprocházka po promenádě La Croisette

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim busem
 • 7x ubytování v hotelu ve Villeneuve-Loubet - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím
 • 7x snídani formou bufetu
  lodní lístek St. Tropez - Port Grimaud
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní výlety,
 • ochutnávky,
 • místní dopravu
 • a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
 • Možnost fakult. večeří v místní restauraci, platba na místě, bufet s pestrým výběrem (mimo standardu i plody moře, sushi, ovoce, zmrzlina). Cena večeře cca 19 €, děti do 10 let cca 10 €.
 • Pro zájemce o návštěvu Marinelandu - nutná rezervace předem v CK (skup. slevy od 20 osob, platba na místě cca 30 €)

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 5700 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu
 • pro zájemce o návštěvu Marinelandu - nutná rezervace předem v CK (skup. slevy od 20 osob, platba na místě cca 30 €). Možnost zajištění večeří průvodcem na místě, cena jedné večeře cca 16 €/os., platba na místě v restauraci.

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Antibes, Cannes, Grasse, Nice, Villeneuve-Loubet

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.


FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Číslo zájezdu: 1479266
Francie, Azurové pobřeží, Francouzská riviéra, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Antibes, Cannes, Grasse, Nice, Villeneuve-Loubet