Termín:
27. 4. – 1. 5. 2019
Počet dní:
5 (so – st)
Počet nocí:
2
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Původní cena:
8 790  Kč
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Země plné květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, malých městeček s kouzelnými zákoutími – to jsou státy Beneluxu. Vdechneme slaný vítr od moře, projdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách a Gentu.Zájezd provází Petr HorákGent - Bruggy - Delft - Haag - Keukenhof - Zaanse Schans - Amsterdam

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu
Ráno návštěva vlámského města GENT, které bylo ve středověku považováno za konkurenta Paříže, historické jádro, malebné nábřeží Graslei, úžasně zachované cechovní domy, Korenmarkt, dominanta města Belfort. Kolem poledne příjezd do „Benátek severu“, romantických BRUGG. Prohlídka středověkého města, historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí Burg s radnicí Stadhuis, náměstí Markt, hlavní náměstí a tržiště města, zvonice, bazilika Svaté Krve, gotický kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská madona. Fakult. projížďka lodí po kanálech, individuální volno, kde na nás na každé ulici čeká prodejna s krajkami a vyhlášené belgické pralinky a pivo. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu
Dopoledne navštívíme město DELFT, prohlídka, historické centrum, kostely Oude Kerk a Nieuwe Kerk, renesanční a gotické štítové domy aj., pokračujeme k prohlídce sídelního města nizozemské vlády HAAG, staré město, mj. Binnenhof, Mauritshuis. Odpoledne světově proslulý a nejslavnější květinový park Holandska KEUKENHOF, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu bude vše v plném květu.

4. den zájezdu
Ráno prohlídka obydleného skanzenu s dřevěnými domy, větrnými mlýny, tradičními kroji v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, sýrů. Zbytek dne strávíme v korunovačním městě AMSTERDAM, náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) nebo Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd domů.

5. den zájezdu
V ranních hodinách návrat do ČR (přejezd hranic v cca 07:30 hod.).

Podnadpis

A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Amsterdam Van Gogh muzeu 18 (nutná rezervace v CK měsíc před odjezdem)Amsterdam Rijksmuseum 17,50, do 17 let zdarma Amsterdam loď po kanálech 10 Amsterdam královský palác 10Amsterdam Rembrandsthaus 13Oude Kerk 10Židovské muzeum + synagoga 15Větrný mlýn 4Keukenhof 16 Zaanze Schans zdarmaBruggy kostel Panny Marie 5Bruggy špitál sv.Jana 8Bruggy Groeningemuzeum 8Bruggy čokoládové muzeum 8 Delft starý kostel 4Bruggy Belfort 8Bruggy Radnice 4Bruggy loď 8Bruggy zvonice 10Gent oltář 4

Kapesné

Doporučená částka na vstupné cca 170 EUR.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídaně
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje


Cena


  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
  • Muzeum Van Gogh - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1900 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Amsterdam, Bruggy, Delft, Gent, Haag, Keukenhof, Zaanse Schans
Informace o slevách

JARNÍ BENELUX

Číslo zájezdu: 1167959
Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Nizozemí, Východní Flandry, Západní Flandry, Amsterdam, Bruggy, Delft, Gent, Haag, Keukenhof, Lisse, Zaanse Schans