Termín:
21. 9. – 2. 10. 2019
Počet dní:
12 (so – st)
Počet nocí:
11
Doprava:
letecky Praha
Strava:
polopenze
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Ostrov Korfu „zelený ráj“ Jónských ostrovů, kde odpočíval i Odysseus cestou z Trojské války. Čeká nás bujná vegetace, dávná historie, krásný mys Drastis a místní specialita likér kumquat. Formou výletů navštívíme i ostrov Paxos a podíváme se do Albánie.Achillion – Kanoni - Paleokastritsa - ostrov Paxos - Gaios - Parga - Saranda - Butrint - Nymfes - Pantokrator - Kassiopi - mys Drastis

Program zájezdu

1. den zájezdu Odlet z Prahy na ostrov Korfu, transfer na ubytování.2. den zájezdu Pobyt u moře.3. den zájezdu Okruh ostrovem, nejznámější a nejkrásnější místa Korfu. Pojedeme k zámečku Achillion, ve kterém pobývala císařovna Sissi, navštívíme historický poloostrov KANONI, kde se původně nacházelo starověké město Kerkyra, zastávka v likérce typického produktu Kum Quat. V bájné PALEOKASTRITSE možnost polední přestávky na koupání, projížďku loďkou do jeskyň a na oběd. Odpoledne výjezd na vyhlídku BELLA VISTA a zastávka u vesničky Makrades, možnost nákupu přírodních výrobků. 4. den zájezdu Pobyt u moře.5. den zájezdu Plavba výletní lodí podél jižního pobřeží Korfu na OSTROV PAXOS, prohlídka městečka GAIOS, variant. posezení v místních tavernách. Lodní výlet pokračuje do městečka PARGA, ležícího na pobřeží pevninského Řecka, zřícenina středověkého benátského hradu, barevné domky, typická mořská architektura, koupání, taverny, řecká atmosféra aj. Odpoledne návrat lodí na Korfu. 6. den zájezdu Pobyt u moře.7. den zájezdu Lodní výlet do ALBÁNIE podél východního pobřeží Korfu, plavba cca 1 hod. Přístav SARANDA, prohlídka archeologického naleziště BUTRINT (UNESCO), památky z období řeckého, římského a byzantského.Prohlídka divadla, lázní a vyjdeme na vrcholek kopce s benátskou pevností a s krásnými výhledy do okolí. Zpět do Sarandy, oběd a odpočinkový výlet autobusem do vnitrozemí Albánie k pramenům řeky Bystrice do oblasti „Modré oko“ (fakult. výlet Burint + Modré oko cca 24 €/os.).8. den zájezdu Pobyt u moře.9. den zájezdu Výlet Pantokrator. Návštěva vesnice NYMFES, zde se pěstuje 80% produkce Kum Quatu (malé citrusové ovoce podobné pomerančům), krátká procházka k poustevně a ruině klášteru, pokračujeme busem až téměř k vrcholu nejvyšší hory ostrova PANTOKRATOR (906 m n.m.), se stejnojmenným malým klášterem, úžasné panorama, výhledy do Albánie, Řecka a na celý ostrov Korfu. Odpočinek u moře v KASSIOPI a pokračujeme pod vysoké útesy PEROLULADES, procházka k divokým skaliskům mysu DRASTIS na severozápadní výspě ostrova.10. - 11. den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno, možnost fakult. výletů.12. den zájezdu Celodenní volno u moře, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Podnadpis

'ZELENÝ RÁJ' JÓNSKÝCH OSTROVŮ

Typ ubytování

studio/hotel

Kapesné

dle individuálního zájmu o navštívení památek, doporučujeme na vstupy cca 100 € + cca 2 000 HUF

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • let. přepravu Praha – Korfu (Kerkyra) – Praha
 • letištní taxy
 • transfer z/na hotel
 • výlety dle programu
 • 11x ubytování ve studiu nebo hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 11x polopenzi
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Parga, Saranda
Informace o slevách

KORFU - ZELENÝ OSTROV

Číslo zájezdu: 1193249
Albánie, Řecko, Albánie, Saranda