Termín:
23. 9. – 1. 10. 2020
Počet dní:
9 (st – čt)
Počet nocí:
7
Doprava:
letecky Praha
Strava:
polopenze
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Zájezd nás zavede na malebný a z historického hlediska zajímavý ostrov Kypr. Navštívíme archeologická naleziště, budeme objevovat zbytky obydlí starých tisíce let. Barevné mozaiky, krásné fresky, byzantské kostely a kláštery nám přiblíží způsob života v dávných dobách. Budeme se toulat krásnou přírodou, navštívíme pohoří Thoros, které zaujímá více než třetinu země. Slunce, moře, pláže, pochoutky tradiční kuchyně, kvalitní víno, legenda o krásné bohyni Afroditě, to vše je Kypr.
Kolossi - Kourion - Petra Tou Romiou - Pafos - Nikósie - Famagusta - Salamis - Sv. Hilarion - Kyrenie - Bellapais - Lania - Kykkos - Pedoulas - Larnaka - Hala Sultan Tekke - Choirokoitia - Lefkara

Program zájezdu

1. den zájezdu: Odlet z ČR. Přílet na Kypr, transfer do hotelu.2. den zájezdu: Hrad KOLOSSI, postavený ve 13. stol. za vlády rytířů sv. Jana. Starověký KOURION, nejkrásněji položené antické naleziště z pozdně římských dob, historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apollóna. Zastávka s možností koupání na nejkrásnější pláži Kypru PETRA TOU ROMIOU. Archeologický park PAFOS (UNESCO), rozsáhlý archeologický park, slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů.3. den zájezdu: Hlavní město NIKÓSIE, poslední rozdělené město na světě, Kyperské muzeum (sbírka archeologických nálezů z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác, pěší přechod přes hranici do turecké části Nikósie, památky na tureckou nadvládu, orientální Büyük Han (Velký hostinec), mešita Selimiye, městské tržiště.4. den zájezdu: Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA, návštěva „města duchů“. Prohlídka Citadely, kam William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Laly Mustafa Pashi, postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Starověká SALAMIS působivé antické královské město (římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky). Klášter SV. BARNABÁŠE, nyní archeologické muzeum.5. den zájezdu: Výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní turecké části Kypru. SV. HILARION, romanticky situovaný pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. KYRENIE, prohlídka malebného přístavu a hradu, kde je hlavní atrakcí nejstarší dřevěný vrak lodi. Zastávka v BELLAPAIS, překrásný augustinský klášter, pověstný „Strom zahálky“.6. den zájezdu: Celodenní výlet do pohoří TROODOS. Zastávka ve vesničce LANIA, proslavené výrobou tradičního kyperského vína Commandaria. Klášter KYKKOS, nejbohatší a neslavnější z kyperských klášterů a přejezd na horu THRONI s krásným výhledem do okolí, moderní křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. Vesnička Pedoulas s KOSTELEM ARCHANDĚLA MICHAELA (UNESCO).7. den zájezdu: Pobyt u moře.8. den zájezdu: LARNAKA, prohlídka kostela svatého Lazara, přímořská promenáda. Mešita HALA SULTAN TEKKE, jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solného jezera v datlovém a cypřišovém háji. CHOIROKOITIA, návštěva fascinujícího neolitického osídlení, které je zapsané na seznamu UNESCO. Vesnička LEFKARA, proslulá výrobou nádherných krajek. Večeře, nocleh dle času letu. Odjezd na letiště.9. den zájezdu: Přílet do ČR.

Podnadpis

POZNÁNÍ ŘECKÉ I TURECKÉ ČÁSTI

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Hrad Kolossi – 2,5 €
Kourion: antické naleziště – 4,5 €
Kourion: svatyně boha Apolóna – 2,5 €
Pafos: archeologický park – 4,5 €
Pafos: Hrobky králů – 2,5 €
Larnaka: Byzantské muzeum svatého Lazara - 1 €
Choirokoitia: neolitické osídlení – 2,5 €
Nikósie: Kyperské muzeum – 4,5 €
Nikósie: Byzantské muzeum a umělecká galerie – 2,5 €
Famagusta: Citadela - 3,5 €
Salamis: antické naleziště – 4,5 €
Klášter sv. Barnabáše + archeol. muzeum – 3,5 €
Hrad sv. Hilariona – 3,5 €
Kyrenie: hrad + muzeum lodních vraků - 4,5 €
Bellapais: augustinský klášter – 4,5 €
Klášter Kykkos- muzeum - 5 €
Lefkara: etnografické muzeum – 2,5 €
Bus do Larnaky – 1,5 €, 3 € celodenní
Půjčení lehátka na pláži – cca 3 € / den.
Půjčení slunečníku na pláži – cca 3 € / den.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 60 €

Doporučujeme

město duchů Famagustaarcheologický park Pafoskoupání na pláži Petra Tou Romiouneolitické osídlení Choirokoitia

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Kypr – Praha,
 • letecké taxy a poplatky,
 • dopravu autobusem či minibusem na výlety,
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x polopenzi,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní služby
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • komplexní pojištění vč. vyššího storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Famagusta, Larnaka

KYPR, OSTROV DVOU TVÁŘÍ

Číslo zájezdu: 1481085
Kypr, Turecko, Famagusta, Kypr - turecká část, Famagusta