Termín:
11. 7. – 19. 7. 2020
Počet dní:
9 (so – ne)
Počet nocí:
6
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Původní cena:
16 590
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Objevíme přírodní kouzlo nádherných národních parků a malých států ležících u Baltského moře, poznáme největší estonský park Lahemaa, pohyblivé duny NP Kurská kosa, krásné údolní scenérie lotyšského NP Gauja a NP Trakai. Projdeme se po dlážděných ulicích středověkých měst a navštívíme kdysi zapovězené estonské ostrovy Saaremaa a Muhu.

Zájezd provází Ing. Jana Křížová

Vilnius – Trakai – Rumšiškés – NP Klaipéda – NP Kurská kosa – NP Neringa – Smiltyne – Šiauliai – NP Gauja – Sigulda – NP Lahemaa – Tallin – ostrov Saaremaa - Kuressaare – Kaali – ostrov Muhu - Koguva – Riga

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Olomouc a Ostravu (cca 20 hod.) do Polska a Litvy.

2. den zájezdu 
Ráno příjezd do Vilniusu, dle možností hotelu ubytování a prohlídka nejstaršího evropského barokního města VILNIUS (UNESCO), barvotiskové baroko a silueta posetá věžemi pravoslavných a katolických kostelů. Město, z něhož vyzařuje síla polské minulosti z ulic Starého města, Katedrální a Radniční náměstí, věž na vrchu Gediminas, dlážděné uličky Starého města aj. individuální volno.

3. den zájezdu 
Dopoledne TRAKAI, bývalé hlavní město Litvy, dnes malé a tiché městečko v půvabné oblasti jezer a ostrovů, centrum NP TRAKAI. Návštěva stejnojmenného vodního hradu na jezeře Galve, dávné sídlo litevských knížat a modlitebny a muzeum tajemného etnika Karaimů. Zpět v čase se vrátíme ve skanzenu RUMŠIŠKÉS. Čtyři vesnice tu představují čtyři kraje země, kdy jsou k vidění celé zemědělské statky, dílny s tradičními řemesly. Nocleh v hotelu v přístavním městě KLAIPEDĚ, brána ke krásné přírodě NP Kurská kosa.

4. den zájezdu
Krátkým trajektem odjedeme do NP KURSKÁ KOSA, 100 km dlouhý úzký poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku. Litevská legenda praví, že kosu stvořila přívětivá mořská obryně Neringa, kde se na místní pláže vyplavují kusy jantaru z paláce vládce moří Neptuna. Výsledkem je majestátnost a ojedinělá krása, kterou jinde nenajdeme. Na litevské části se rozkládá NP NERINGA, tento cenný přírodní poklad je křehký, tvoří ho miliony zrnek neustále se pohybujícího písku, pohyblivé písečné duny vysoké až 50 m, laguna, přilehlé Baltské moře, husté borové lesy, pitoreskní rybářské vesnice, dřevěné sochy, Vrch čarodějnic, naleziště jantaru. Pobyt v NP ukončíme v krásné SMILTYNE, jednom z nejhezčích míst s plážemi, s vysokými dunami. Koupání a relaxace u moře. Odjezd na ubytování u města Šiauliai.

5. den zájezdu
Ráno HORA KŘÍŽŮ u města ŠIAULIAI. Místo tisíců křížů - „litevská Mekka“ vypovídá o staletém útlaku litevského lidu ze strany Ruska. Odpoledne strávíme v nejrozsáhlejším lotyšském NP GAUJA, v údolí stejnojmenné řeky. Krásné údolní scenérie, hrady a cesty pro pěší. Vstupní bránou do parku je městečko SIGULDA „lotyšské Švýcarsko“, obklopené legendárními jeskyněmi – Gütmanisova a Viktorova jeskyně, středověkými Siguldskými hrady a strmými skalními stěnami. Čeká nás tu lehká pěší turistika, projdeme se v legendami opředené Turaidské rezervaci s hradem a legendou o Turaidské růži. Večer ubytování v hotelu v estonském TALLINU.

6. den zájezdu
Ráno odjedeme ke břehům finského zálivu, do NP LAHEMAA, ráje přírodovědců a prvního estonského NP. Najdeme tu velké statky z 18. stol., malebné řeky, jezera a poloostrovy. Vydáme se na naučnou stezku s bludnými kameny (cca 2 hodiny). Cestou se zastavíme u zámku Kadriorg, bývalé letní rezidence cara Petra Velikého a vedle stojícího prezidentského paláce. Odpoledne návrat do TALLINU, společná prohlídka jednoho z nejkouzelnějších měst Evropy – historické středověké jádro Starého města (UNESCO), obehnané mohutnými hradbami s věžemi a baštami. Učaruje nám tu Radniční náměstí, kouzelné uličky Vene, Pikk a Lai se směsicí kostelních věží a věžiček. Nocleh v hotelu Pärnu a okolí.

7. den zájezdu
Po snídani se vydáme k západnímu pobřeží Estonska, trajektem přejedeme na dříve zapovězený ostrov MUHU, který je proslulý lidovými kroji. První zastávkou bude LIIVA, centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou vesnici KOGUVA s domy postavenými v letech 1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu 18. století. Dalším zapovězeným ostrovem bude ostrov SAAREMAA s větrnými mlýny, rákosovými střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna. Navštívíme starobylé hlavní město KURESSAARE, kde si prohlédneme mohutný a nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do KAALI, prohlídka 100 m širokého kráteru po meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“. ANGLA, kopec větrných mlýnů s etnograficko – zemědělským muzeem. Návrat na pevninu na ubytování.

8. den zájezdu
Kosmopolitní RIGA, úžasná prohlídka secesní architektury, projdeme se po ulicích rižského Starého města (UNESCO), mimo jiné navštívíme Rižský dóm, prohlédneme si středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, gotický dům Černohlavců aj. Individuální volno ve městě a večer odjezd do ČR.

9. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách (cca 13 hod.).

Podnadpis

ESTONSKÉ OSTROVY SAAREMAA A MUHU

Podnadpis

PŘÍRODNÍ SCENÉRIE, JEDINEČNÉ NÁRODNÍ PARKY, STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA

Typ ubytování

hotel***

Orientační ceny vstupného

Vilnius – hrad a katedrála zdarma
Vilnius – Gediminasova věž 4 €
Trakai – hrad 7 €
Rumšiskes skanzen 4 €
Turaida 5 €
Tallinn – Městské muzeum 5 €
Tallinn – věž radnice 3 €
Tallinn – věž sv. Olafa 2 €
Kaali museum 2 €
Kuressaare - hrad 5 €
Koguva 2,50 €
Angla 2,50 €
Riga – Národní galerie 6 €
Riga – věž sv. Petra 9 €
Riga – loď 10 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek doporučujeme na vstupy cca 80 €

Zajímavosti

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekt na Kurskou kosu a zpět,
 • trajekt na ostrovy Saaremaa - Muhu a zpět,
 • 6x ubytování v hotelech *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (v termínu od 19.6. 1 noc v hotelu**, ostatní v hotelu*** s bazénem),
 • 6x snídani formou bufetu
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 4500 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: KAALI, KOGUVA, KURESSAARE, NP Gauja, NP KLAIPÉDA, NP KURSKA KOSA, NP Lahemaa, NP NERINGA, Riga, Rumšiškés, SIGULDA, SMILTYNÉ, ŠIAULIAI, Tallin, Trakai, Vilnius
Informace o slevách

NÁRODNÍ PARKY POBALTÍ

Číslo zájezdu: 1488423
Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, KAALI, KOGUVA, KURESSAARE, Neringa, NP KLAIPÉDA, NP KURSKA KOSA, Riga, SIGULDA, SMILTYNÉ, ŠIAULIAI, Tallinn, Trakai, Vilnius