Termín:
13. 7. – 20. 7. 2019
Počet dní:
8 (so – so)
Počet nocí:
5
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Navštívíme turisticky nejatraktivnější místa Normandie, zemi, jejíž kulturní bohatství je výjimečné a o tom nás přesvědčí města jako Rouen, Caen. Čeká nás pestrá krajina Alabastrového pobřeží s útesy a malebnými přístavy. Budeme ohromeni kouzlem Mont-Saint-Michel. Největší události světové historie z 6. června 1944 si připomeneme na plážích Normandie. I pro milovníky dobrého jídla je Normandie správnou gurmánskou destinací, ochutnáme místní speciality i ústřice v Cancale.Giverny – Rouen – Fécamp – Étretat – Falaise d’Aval - Honfleur – Caen – Arromanches – Longues-Sur-Mer – Colleville-Sur-Mer – Omaha Beach – Mont St. Michel – Cancale – St. Malo – ostrov Jersey - Paříž

Program zájezdu

1. den zájezduOdjezd v podvečerních hodinách (překročení hranic ČR v cca 19:00 hod.). 2. den zájezdu Ráno příjezd na sever Francie do GIVERNY, prohlídka domu a zahrady Clauda Moneta, nám známé především její japonskou částí s leknínovým jezírkem. Zde Monet maloval svou sérii Lekníny nebo Japonský most. Slavnou sérii Leknínů dnes můžeme vidět v pařížském muzeu Orangerie. Starobylý ROUEN, prohlídka historického středu s hrázděnými domy, Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), katedrála Notre-Dame, zachycena na mnoha Monetových obrazech, justiční palác, orloj. Ubytování ve městě a individuální volno, večerní město. 3. den zájezdu Oblast Horní Normandie – Alabastrové pobřeží. Přímořské městečko FÉCAMP, jehož kořeny sahají až do římské doby, destilační závod a muzeum „benediktinky“, gotický kostel sv. Štěpána. Skalní oblouky a městečko ÉTRETAT, procházka na FALAISE D’AVAL, bílé útesy nad mořem vysoké až 70 m. Přes futuristicky řešený most Pont de Normandie, dojedeme do HONFLEURU, jednoho z nejstarších a nejzachovalejších měst Normandie, oblíbené místo umělců, hrázděné domy, historický přístav. Večerní Caen, město Viléma Dobyvatele, ubytování.4. den zájezdu Ráno historické centrum CAEN s hrázděnými domy, Mužský a ženský klášter, hrad nad řekou Orne, Pokračujeme k břehům Atlantiku do ARROMANCHES, pláže vylodění, bitva o Normandii za 2. svět. války, pozůstatky přístavu Mulberry, návštěva Muzea vylodění. Zastávka u německé dělostřelecké baterie u města LONGUES-SUR-MER, která byla součástí opevnění Atlantického valu, americký hřbitov v COLLEVILLE-SUR-MER a nejznámější pláž vylodění OMAHA BEACH.5. den zájezdu Gotický klenot Francie klášter MONT-ST-MICHEL (UNESCO), staré opatství „na ostrově” ve stejnojmenném zálivu. Návštěva rybářského městečka CANCALE, právě v tomto přístavu můžeme ochutnat ploché ústřice, nejproslavenější ve Francii. Ubytování v opevněném městě korzárů ST-MALO, prohlídka Starého města, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, katedrála St. Vincent.6. den zájezdu Lodní výlet na britský ostrov JERSEY (odjezd v cca 9 hod.), největší z Normanských ostrovů, nedotčená krajina a nevšední historie. Vylodění v ST. HELIER, hlavní město s viktoriánským koloritem, městská tržnice, historická i moderní architektura, jachetní přístav, náměstí Royal Square, hrad Elizabeth Castle na skalnatém ostrůvku, ale i příležitost k levnému a bezstarostnému nakupování nebo možnost autobusového výletu kolem ostrova se zastávkami podél pobřeží (cca 20 ?), variantně individuální volno v ST-MALO, koupání, prohlídka města. Návrat v pozdních večerních hodinách na ubytování do St. Malo.7. den zájezduRáno odjezd do PAŘÍŽE, prohlídka významných pamětihodností města - Latinská čtvrť, La-Cité, katedrála Notre-Dame, Eiffelova věž aj. variantně možnost návštěvy muzeí (Louvre, Orsay...), fakult. večerní projížďka lodí po Seině, s úžasným pohledem na pařížské památky, večerní město. Odjezd do ČR v pozdních hodinách.8. den zájezduNávrat v odpoledních hodinách (přejezd hranic v cca 9:00 hod.).

Podnadpis

PLÁŽE VYLODĚNÍ V NORMANDII

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Normandie - ceny vstupů v € Giverny Monet's garden 9,50 € skupina 8,00 € Rouen – Notre Dame zdarma Fécamp muzeum Benediktinky 12,00 € skupina 8,00 €Bayeux muzeum tapisérie 9,50 € skupina 7,50 €Muzeum Arromaneches 8,00 € skupina 6,50 €Mont Saint Michel 9,00 € skupina 8 €degustace cidru + kalvadosu s prohlídkou farmy (u St. Michel) 2,00 €Fakultativní výlet na ostrov Jersey za příplatek 1 900 Kč předem v CKOstrov Jersey – ceny vstupů v ? Elizabeth Castle 11,25 ?; s trajektem: 13,95 ? Jersey War Tunnels 12 ? Autobusový výlet podél pobřeží cca 20 ? Ostrov Jersey má svoji vlastní měnu: Pounds Sterling. Můžete však na ostrově používat britskou libru a samozřejmě si ji na místě vyměnit za jerseyskou měnu. V některých outlet obchodech přijímají i Euro. Paříž – ceny vstupů v € Eiffelova věž – výtah do 2. patra 16 (dítě 12-24 let 8€, dítě 4 - 11 let 4€)Eiffelova věž – výtah do 3. patra 25 (dítě 12-24 let 12,50 €, dítě 4 - 11 let 6,30€)Eiffelova věž – pěšky do 2. patra 10 (dítě 12-24 let 5€, dítě 4 - 11 let 2,50€)Eiffelova věž – pěšky + výtah do 3. patra 19 (dítě 12-24 let 9,50€, dítě 4 - 11 let 4,80€) Katedrála Notre Dame vnitřek zdarma Katedrála Notre Dame – klenotnice 4,00 € Katedrála Notre Dame – věž 10,00 €Vítězný oblouk 12 € Muzeum Louvre 15 € Museum Orsay 12 € Projížďka po Seině 15 € metro - jízdné 1,90 € (předpokládáme cca 1-3 jízdy)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 110 € + cca 50 GBP.

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 5x ubytování v hotelu***/** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 5x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3600 Kč
 • výlet (plavba) na ostrov Jersey 1900 Kč (na ostrově je možnost fakult. autobusového výletu kolem ostrova, platba na místě cca 20 ?, nutná rezervace nejpozději měsíc předem v CK)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Giverna, Rouen
Informace o slevách

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.


NORMANDIE A VÝLET NA OSTROV JERSEY

Číslo zájezdu: 1157933
Francie, Normandie, Rouen