Termín:
3. 7. – 9. 7. 2020
Počet dní:
7 (pá – čt)
Počet nocí:
4
Doprava:
autobusem
Strava:
snídaně
Původní cena:
10 790  Kč
Cena za osobu:
Nezávazná objednávka

Popis ubytování a programu zájezdu

Anotace

Oblíbený zájezd za poznáním Provence, právě na konci června a začátkem července, kdy je krajina modrofialová kvetoucí levandulí. Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte si Provence s námi!

Zájezd provází Helena Hanáková

Orange – Nimes – Arles - NP Camargue - Aigues-Mortes - Saintes-Maries-de-la-Mer - Les Baux de-Provence - St. Rémy-de-Provence - Pont du Gard - Vaucluse – Gordes - klášter Sénanque – Roussillon - Le Château Du Bois - Aix en Provence - Marseille

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v odpoledních hodinách, průjezd Německem do Francie.

2. den zájezdu
Příjezd do ORANGE, středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje přejezd do NîMES, dle možnosti hotelu ubytování
a procházka městem s elegantním římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby na světě, individuální volno, odpočinek ve městě.

3. den zájezdu
Navštívíme ARLES, město Van Gogha s pravým provensálským trhem, klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate, v antických dobách nazývané „Římem Galie“, se zachovanou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období románské provensálské školy, Goghova nemocnice. LES ALYSCAMPS, galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Průjezd Národním parkem CAMARGUE, přírodní rezervace v deltě Rhôny, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně. Návštěva městečka AIGUES-MORTES, středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich přirozeném prostředí. LES STES–MARIES–DE–LA-MER romantická vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Turistický magnet Provence opevněné kamenné LES BAUX DE-PROVENCE, městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux. Panoramatická jízda pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-PROVENCE, malebné městečko s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý klášter Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Prohlídka PONT DU GARD, největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. Jedno z nejvíce fascinujících měst jižní Francie papežský AVIGNON s největším gotickým evropským palácem - prohlídka opevněného města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve volném čase fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-les Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové čokoládové koule papaline d´Avignon. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu
Výlet na náhorní plošinu VAUCLUSE, obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické GORDES, jedno z nejhezčích městeček trůnících na skále, románský klášter SÉNANQUE s kvetoucími lány levandule, ROUSSILLON, bizarní barevné skalní formace, okrové domy, naleziště malířských hlinek. Fakultativní návštěva muzea levandule LE CHÂTEAU DU BOIS. O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum založil Georges Lincelé, jehož rodina už po pět generací provozuje velkou levandulovou farmu. Jejich firma Le Château du Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské produkce esenciálních olejů z pravé levandule. Odjezd na ubytování v okolí Aix en Provence.

6. den zájezdu
AIX EN PROVENCE, krátce navštívíme město Paula Cézanna, katedrála Saint Sauveur, možnost navštívit pravé provensalské trhy, platanová alej Cours Mirabeau. MARSEILLE, největší město Provence, projdeme se starým přístavem, prohlédneme si mj. baziliku St. Victor a chrám Notre-Dame de la Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, variantně fakult. vyjedeme na Château d´If. Večer si můžeme pochutnat na bujabéze. Odjezd do ČR.

7. den zájezdu
Návrat do republiky v poledních hodinách.

Podnadpis

STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA, ANTICKÉ PAMÁTKY

Podnadpis

TURISTICKÉ SKVOSTY A PŘÍRODNÍ PARKY

Typ ubytování

hotel

Obsah ceny

Základní cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 4x ubytování v hotelu ( 3x v Nimes, 1x v okolí Aix en Provence) – vždy 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím,
  • 4x snídani formou bufetu,
  • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj v hotelu 3300 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Doklady o pojištění jednotlivých cestovních kanceláří naleznete zde. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře Redok Travel, která zájezd organizuje.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Aigues-Mortes, Aix en Provence, Arles, Gordes, Le Château Du Bois, Les Baux de-Provence, Marseille, Nimes, NP Camargue, Orange, PONT DU GARD, Roussillon, Saintes-Maries-de-la-Mer, St. Rémy-de-Provence, Vaucluse

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.


PROVENCE - VŮNĚ LEVANDULE

Číslo zájezdu: 1496826
Francie, Azurové pobřeží, Francouzská riviéra, Languedoc-Roussillon, Occitanie, Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aix-en-Provence, Arles, Les Alpilles, Les Baux-de-Provence, Marseille, Nîmes, Pont du Gard, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence