SICÍLIE – NEJVĚTŠÍ OSTROV STŘEDOMOŘÍ

Itálie, Sicílie, Liparské ostrovy, Taormina, Vulcano

SICÍLIE – NEJVĚTŠÍ OSTROV STŘEDOMOŘÍ

  Itálie, Sicílie, Liparské ostrovy, Taormina, Vulcano
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Prodlužte si léto a vypravte se s námi na Sicílii. Právě v říjnu jsou ideální podmínky na cestování a poznávání tohoto koutu Itálie. Denní průměrné teploty se pohybují kolem 26°C a moře má i v tuto dobu 23°C. Vybrali jsme pro vás místa, která na tomto krásném ostrově rozhodně nesmíme vynechat. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy, Arabové zde zanechali stopy nejen v umění. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od Palerma, přes byzantské mozaiky v Monreale, vyhlídky Egadské ostrovy z Erice, starověké řecké chrámy v Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru nejkrásnějších sicilských měst Taorminy, Cefalú a Catanie. Sicílie, to je spojnice mezi Afrikou, orientem a naším kontinentem, která vábí k návštěvě a poznání.
Liparské ostrovy: ostrov Vulcano a Lipary – Cefal? - Palermo - Monreale – Erice - Údolí chrámů u Agrigenta - Taormina - Etna - Syrakusy - Catania
Garance malé skupiny.

Program zájezdu

1.den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy na Sicílii. Transfer z letiště na hotel v oblasti Capo Milazzo, kde se na první dvě noci ubytujeme. Ubytování, odpočinek u moře.
2. den zájezdu
Lodní výlet na sopečné LIPARSKÉ OSTROVY, ostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.
3. den zájezdu
Odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluety všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme proslulé CEFAL?, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka středověkých uliček, historických památek vč. normanské katedrály. Tyrhénské moře a místní vyhlášená pláži. Odpoledne příjezd do PALERMA, první část prohlídky města, které je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Ubytování.
4. den zájezdu
PALERMO - město nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou zlatem zářící kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti – jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle. Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu

Cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka mytického města na 750 metrů vysoké hoře – ERICE. Procházka uličkami středověkého města a vyhlídky na Egadské ostrovy, sicilský Gibraltar a nejzápadnější pobřeží Sicílie. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u města AGRIGENTO, Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu Taormíny - hotelový komplex u moře, s výhledy na Etnu, je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.
6. den zájezdu
Ráno navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNA. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 metrů. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3330 metrů nad moře – procházka ke kráterům ze začátku 21. století, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Odpoledne program v nejkrásnějším sicilském letovisku - TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny. Návrat na ubytování.
7. den zájezdu
Historický magnet Sicílie - SYRAKUSY, město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne návštěva historického města CATANIA s mnoha cennými barokními památkami, dýchne na nás podobná atmosféra Palerma. Procházka městem, hlavní bulvár Via Etna, katedrála sv. Agáty, Sloní fontána aj. Ubytování v hotelu.
8. den zájezdu
Dle let. řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Podnadpis

S VÝLETEM NA LIPARSKÉ OSTROVY

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SICÍLIE LETECKY 2023

Typ ubytování

Hotel***

Na co se můžete těšit

sicilský klenot Syrakusy
mozaiky Monrealské katedrály
antické Údolí chrámů u Agrigenta
mýtické Erice s výhledy na Egadské ostrovy

Doprava

letecky Praha - Sicílie - Praha, po destinaci se budeme pohybovat klim. autobusem.
Dle aktuálního let. řádu může být i letiště Bratislava, Vídeň. Transfer na letiště zajištěn. CK bude včas informovat.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
- 7x ubytování v hotelu***
- CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ

7x snídaně. Možnost dokoupení večeří za příplatek. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
Palermo – Norman Palace 12 € (Exhibition, Palatine Chapel, the Royal Apartments)
Palermo – kostel San Giovanni degli Eremiti 6 €
Monreale – katedrála 4 €
Segesta – archeologický park 6 €
Agrigento – 10 € pouze údolí chrámů, 13,50 € údolí chrámů + reg. muzeum archeologie “Pietro Griffo”, 15 € údolí chrámů + zahrada Kolymbethra
Taormina – Teatro Greco 10 €
Taormina – lanovka 6 €
Etna – lanovka + terénní bus 64 € (pouze lanovka 30 €)
Lipari a Vulcano – výlet 49 € (včetně ostrovní taxy)
Vulcano – kráter 3 €
Vulcano – sirné jezírko 3 €
Syrakusy – arch. park Neapolis 10 €
Syrakusy – katedrála 2 €
Noto – zvonice 2 €
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 200 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

Základní cena zahrnuje

 • let. dopravu Praha – Sicílie a zpět vč. let. tax,
 • příruční a odbavené zavazadlo (dle podmínek let. společnosti),
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu busem v Itálii,
 • 7x ubytování v hotelu*** - vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • 7x snídani,
 • průvodce CK

v případě změn letového řádu může být let operován i z blízkého letiště. V takovém případě bude zajištěn svoz CK na/z letiště.

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby, lodní lístek na Liparské ostrovy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 5400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře v hotelu 2500 Kč,
 • komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu

Informace o zájezdu

Pořadatel: REDOK TRAVEL s.r.o., IČ 25258281.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Lipary, Taormina, Vulcano
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 353 394
dnes zavřeno

Itálie

Itálie je jeden z nejbohatších států Evropy co do přírodních i kulturních zajímavostí. Země na Apeninském poloostrově je krajinou nekonečných horských masivů, dlouhých písčitých pláží a bohaté historie. Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř území se nacházejí dva vnitřní ministáty San Marino a Vatikán. Břehy Itálie omývá celkem pět moří: Jaderské, Jónské, Tyrhénské, Ligurské a Středozemní moře. Délka pobřeží je závratných 7 600 km.

Může se pochlubit svými dějinami, kulturními i přírodními krásami, z nichž 51 je zapsáno do seznamu památek UNESCO. Z přímořských regionů lze doporučit nejvíce oblíbené Benátsko, dále ale také Kalábrii, Palmovou riviéru, Toskánsko, Abruzzo apod. V zimě je Itálie lyžařským rájem, vyznavači zimních sportů z celého světa míří hlavně do Trentina - Alta Adige, Jižního Tyrolska, nebo propojených gigantů Dolomiti Superski a Sella Rondy. Benátky a Řím jsou zase jedněmi z nejoblíbenějších cílů vyznavačů eurovíkendů.

Nezávazná objednávka

SICÍLIE – NEJVĚTŠÍ OSTROV STŘEDOMOŘÍ
  Itálie, Sicílie, Liparské ostrovy, Taormina, Vulcano

Cena
27 490 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 353 394

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
27 490 Kč
příplatek za 7x večeře - osoba
0
2 500 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
5 400 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno) - dospělý
2
464 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno) - dítě do 18 let
0
288 Kč
covid připojištění Uniqa - za osobu
0
240 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
520 Kč