Transsibiřskou magistrálou za krásami Bajkalu a Mongolska

Mongolsko, Rusko, Mongolsko, Sibiřský federální okruh, Irkutsk, Ulánbátar, Ulan-Ude

Transsibiřskou magistrálou za krásami Bajkalu a Mongolska

  Mongolsko, Rusko, Mongolsko, Sibiřský federální okruh, Irkutsk, Ulánbátar, Ulan-Ude
Číslo zájezdu: 1 737 074
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Plán výletu

1. den: Odlet v poledních hodinách z Prahy s přestupem do Irkutska.   2. den: V ranních hodinách přílet do Irkutska. Snídaně. Město založené v 17. století je důležitou stanicí na Transsibiřské magistrále. V dříve kupeckém město ještě dnes uvidíme původní, řezbami ozdobené dřevěné domky. Prohlídka památek jako Spaskij kostel, Muzeum Děkabristů či Znamenskij klášter - nejstarší na Sibiři z konce 17. století. Večeře. Nocleh v Irkutsku.   3. den: Snídaně. Brzy ráno odjezd na nádraží a Krugobajkalskou železnicí výlet kolem jezera s nádhernými pohledy na Bajkal i okolní přírodu. Krugobajkalka byla postavena před více než sto lety a je dokladem šikovnosti a umu tehdejších stavitelů. Krátká návštěva Sjudjanky. Návrat lodí do Listvjanky. Večeře. Nocleh.       4. den: Po snídani návštěva skanzenu v Talcy, kde se více seznámíme s rázovitou sibiřskou architekturou. Dále přejezd a lanovkou výjezd k Černému kameni (728 m n m.). Odpoledne strávíme ve vesničce Listvjanka, ležící na jižním okraji největšího jezera na světě - Bajkal. Uvidíme legendární Šamanský kámen a seznámíme se s pověstí o řece Angaře, dále Nikolajský kostel či rybí trh. Večeře. Nocleh v Listvjance.       5. den: Snídaně. Návštěva Bajkalského muzea věnovaného ekosystému jezera Bajkal, možnost virtuálního ponoru v batiskafu až na dno Bajkalu. Odpoledne plavba po jezeře s krátkým piknikem na břehu s typickou ruskou kuchyní. Návrat do Irkutska. Večeře. Nocleh v Irkutsku.       6. den: Snídaně. Odjezd na nádraží a odtud do Ulan-Ude, hlavního města Burjatské republiky s více než třísetletou historií a starobylou architekturou. Celodenní přejezd. Po příjezdu se krátce seznámíme s městem, kde uvidíme mj. největší bustu V. I. Lenina na světě. Večeře. Nocleh v Ulan-Ude.   7. den: Snídaně. Po snídani odjedeme na prohlídku Ivolginského dacanu. Toto duchovní centrum buddhismu v Rusku je památníkem kulturního dědictví. Uvidíme několik svatyní tohoto významného střediska. Seznámení s životem Burjatů, tradičních obyvatel této oblasti a jejich rázovitým folklórem. Návrat do Ulan-Ude. Večeře. Nocleh.   8. den: Snídaně. Individuální volno a v odpoledních hodinách odjezd na nádraží a přejezd vlakem drsnou krásou sibiřské krajiny z Ulan-Ude do Ulánbátaru. Individuální stravování v jídelním voze, který je řazen v rámci vlaku.   9. den: Ráno příjezd do Ulánbátáru, hlavního města Mongolska. Transfer do hotelu, ubytování. Během prohlídky města navštívíme asi nejpůsobivější buddhistický chrám – Gangan (19. stol.) a uvidíme i Meddžiddžanrajseg süm, který je hlavní atrakcí celého areálu. Po typickém mongolském obědě navštívíme centrální místa města – např. náměstí Süchbátora či místní Muzeum dějin přírody, kde za pozornost stojí bohatá sbírka dinosauřích kostí. Individuální volno. Večeře, nocleh v hotelu.   10. den: Snídaně. Odjezd do blízkého národního parku Terelž, kde nás ohromí horské scenérie, široká údolí a nádherná horská příroda s modřínovými lesy. Cestou zastavíme u Želví skály a také vystoupáme k chrámu Aryabal. Po obědě v mongolské rodině se seznámíme s tvrdým životem v Mongolsku. Možnost krátké vyjížďky na koních s instruktorem. Večeře a nocleh v jurtách.   11. den: Po snídani návrat do Ulánbataru a prohlídka Zimního paláce Bogdchána, areálu 6 chrámů v čínském stylu, které vznikly jako sídlo „osmého žijícího Buddhy“. Samotný Zimní palác je přeměněn v muzejní expozici. Poté návštěva památníku Zajsan s nádherným výhledem na město. Oběd, folklorní vystoupení a večeře, nocleh v hotelu.   12. den: Snídaně. V ranních hodinách odlet z Ulánbataru. Přílet do Prahy v poledních hodinách.

Výhody nabídky

NOVINKA 2019
- neobyčejný program pro milovníky přírody a železnic

Základní cena zahrnuje

• leteckou dopravu v turistické třídě včetně tax a příplatků (s přestupem) • dopravu po trase minibusem, vlakem, průvodce • 8 noclehů v hotelech ***/**** s polopenzí • 1 nocleh ve vlaku v lůžkovém vozu bez stravování • 1 nocleh v jurtě s polopenzí • snídani v den příletu do Irkutska • folklorní představení v Ulánbataru • celodenní výlet Krugobajkalskou železnicí • plavbu lodí po jezeře Bajkal s piknikem • vstupy do skanzenu Talcy a Bajkalského muzea • lanovka na Černý kámen • vstupy a obědy během pobytu v Mongolsku • pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Základní cena nezahrnuje

Volitelné služby

• příplatek za jednolůžkový pokoj v hotelu a jurtu 15 290,- Kč • příplatek za kupé pro 2 osoby 1990,- Kč (Ulan-Ude-Ulánbátar) • ruské vízum  2190 Kč  • mongolské vízum  2900 Kč

Informace

• vstupy cca 2000 RUB. Minimální počet účastníků pro realizaci je 12 osob. K rezervaci měsíc před odletem nutno dodat: datum narození, číslo pasu, platnost pasu(od/do), státní příslušnost, stát trvalého bydliště +  dodat náležitosti k vízům (pokud si klient zakoupí přes CK)

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Čedok, IČ: 60192755. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Irkutsk, Ulánbátar, Ulan-Ude

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 737 074
dnes 7.30–17 h

Nezávazná objednávka

Transsibiřskou magistrálou za krásami Bajkalu a Mongolska
  Mongolsko, Rusko, Mongolsko, Sibiřský federální okruh, Irkutsk, Ulánbátar, Ulan-Ude

Původní cena
88 990 Kč/os

Cena
83 659 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 737 074

Zájezd

dospělá osoba
2
83 659 Kč

Pojištění

komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dospělý 18 - 69 let
2
760 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dítě do 17 let
0
410 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - senior od 70 let
0
1 300 Kč
samostatné pojištění Storno - za osobu
0
108 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování na letišti Praha - 12 dní
0
1 Kč